Bảo hộ lao động Tuấn Tài
zalo

Quần áo may sẵn

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 1
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc:  Ghi

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 1

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 2
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: Xanh

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 2

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 3
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc:  Xanh ngọc

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 3

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 4
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: xanh ngọc

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 4

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 5
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: Ghi sậm

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 5

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 6
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: Vàng cam

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 6

Liên hệ
Quần áo BHLĐ may sẵn màu ghi sáng
Mã SP: TKT-01

Chất liệu : Kaki Nam Định
Size : 4 - 9
Đặc điểm:

-Áo có 2 túi trước ngực

-Quần có 2 túi chéo

-Chất liệu thấm hút mồ hôi

Nhận in & thêu theo yêu cầu. 

Quần áo BHLĐ may sẵn màu ghi sáng

Liên hệ
Quần áo BHLĐ may sẵn xanh than
Mã SP: TKT-02

Chất liệu : Kaki Nam Định
Size : 4 - 9
Đặc điểm:

-Áo có 2 túi trước ngực

-Quần có 2 túi chéo

-Chất liệu thấm hút mồ hôi

Nhận in &  thêu theo yêu cầu. 

Quần áo BHLĐ may sẵn xanh than

Liên hệ
Quần áo BHLĐ may sẵn xanh công nhân
Mã SP: TKT-03

Chất liệu : Kaki Nam Định
Size : 4 - 9
Đặc điểm:

-Áo có 2 túi trước ngực

-Quần có 2 túi chéo

-Chất liệu thấm hút mồ hôi

Nhận in &  thêu theo yêu cầu. 

Quần áo BHLĐ may sẵn xanh công nhân

Liên hệ
Quần áo BHLĐ may sẵn ghi xám
Mã SP: TKT-04

Chất liệu : Kaki Nam Định
Size : 5 - 9
Đặc điểm:

-Áo có 2 túi trước ngực, 2 túi sườn

-Quần có 2 túi chéo, 2 túi hậu

-Chất liệu thấm hút mồ hôi

Nhận in &  thêu theo yêu cầu. 

Quần áo BHLĐ may sẵn ghi xám

Liên hệ
Quần áo BHLĐ may sẵn màu cam
Mã SP: TKT-05

Chất liệu : Kaki Nam Định
Size : 5 - 9
Đặc điểm:

-Áo có 2 túi trước ngực, có dây phản quang

-Quần có 2 túi chéo

-Chất liệu thấm hút mồ hôi

Quần áo BHLĐ may sẵn màu cam

Liên hệ
Quần áo BHLĐ Tinba
Mã SP: TKT-TB01

Chất liệu : PangZim Hàn Quốc
Size: 4-9
Màu sắc: Ghi phối xanh
Đặc điểm: Áo có 2 túi trước ngực; Quần 2 túi chéo, túi hậu bên trái.
Nhận in &  thêu theo yêu cầu. 

Quần áo BHLĐ Tinba

Liên hệ
Quần áo BHLĐ Tinba
Mã SP: TKT-TB02

Chất liệu : PangZim Hàn Quốc
Size: 4-9
Màu sắc: Ghi phối xanh
Đặc điểm: Áo có 2 túi trước ngực; Quần 2 túi chéo, túi hậu bên trái.
Nhận in &  thêu theo yêu cầu

Quần áo BHLĐ Tinba

Liên hệ
Quần áo BHLĐ Tinba
Mã SP: TKT-TB03

Chất liệu : PangZim Hàn Quốc
Size: 5-9
Màu sắc: Ghi phối cam
Đặc điểm: Áo có 2 túi trước ngực; Quần 2 túi chéo, túi hậu bên trái.
Nhận in &  thêu theo yêu cầu

Quần áo BHLĐ Tinba

Liên hệ
Quần áo BHLĐ Tinba
Mã SP: TKT-TB04

Chất liệu : PangZim Hàn Quốc
Size: 5-9
Màu sắc: xanh phối ghi
Đặc điểm: Áo có 2 túi trước ngực; Quần 2 túi chéo, túi hậu bên trái.
Nhận in &  thêu theo yêu cầu

Quần áo BHLĐ Tinba

Liên hệ
Quần áo BHLĐ Tinba
Mã SP: TKT-TB05

Chất liệu : PangZim Hàn Quốc
Size: 4-9
Màu sắc: xanh phối đỏ
Đặc điểm: Áo có 2 túi trước ngực; Quần 2 túi chéo
Nhận in &  thêu theo yêu cầu

Quần áo BHLĐ Tinba

Liên hệ