Bảo hộ lao động Tuấn Tài

Quần áo may sẵn

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 1
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc:  Ghi

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 1

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 2
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: Xanh

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 2

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 3
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc:  Xanh ngọc

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 3

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 4
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: xanh ngọc

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 4

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 5
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: Ghi sậm

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 5

Liên hệ
Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 6
 

Đặc điểm áo: Bu rông cổ Đức, 2 túi hộp

Đặc điểm quần: 2 túi chéo, 1 túi hậu

Chất liệu: Kaki Nam Định loại 1

Màu sắc: Vàng cam

Quần áo bảo hộ may sẵn mẫu 6

Liên hệ